Brottskoder

Att koda brott innebär att bestämma dels brottskod (sifferbeteckning enligt kodlistan), dels brottsantal för de brottsliga gärningar som vid anmälansupptagningen ska registreras i de brottsutredande myndigheternas datasystem för registrering av anmälningar och brottsmisstankar.

Det är mycket viktigt att kodningen görs noggrant så att uppgifterna blir tillförlitliga och håller hög kvalitet. Inte bara för att kodningen ligger till grund för Sveriges officiella statistik utan också för polisens operativa verksamhet, resultatredovisning och resursfördelning. Noggrannheten i kodningen påverkas av den information som finns om ett brott t ex då anmälan skrivs eller brottsmisstanken utreds.

Brå har i samråd med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen fastställt denna kodningslista som ska gälla vid registrering av brott och brottsmisstankar från och med 1 januari 2016.

BrottskodRubricering
0301Försök till mord eller dråp i förening med självmord/själmordsförsök med användning
av skjutvapen
0302Försök till mord eller dråp utan förening med självmord/själmordsförsök med användning
av skjutvapen
0303Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp utan användning av skjutvapen mot kvinna/flicka
0304Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp utan användning av skjutvapen mot man/pojke
0305Försök till mord eller dråp i förening med självmord/själmordsförsök utan användning
av skjutvapen
0306Försök till mord eller dråp utan förening med självmord/själmordsförsök utan användning
av skjutvapen
0307Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp med användning av skjutvapen mot kvinna/flicka
0308Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp med användning av skjutvapen mot man/pojke
0309Barnadråp
0310Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av skjutvapen mot kvinna/flicka
0311Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av skjutvapen mot man/pojke
0312Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång med användning av skjutvapen mot kvinna/flicka
0313Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång med användning av skjutvapen mot man/pojke
0314Misshandel, ej med dödlig utgång
0315Vållande till annans död i samband med trafikolycka
0316Vållande till annans död, ej i samband med trafikolycka
0318Vållande till kroppsskada eller sjukdom, ej i samband med trafikolycka
0319Framkallande av fara för annan
0321Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan förening med självmord/självmordsförsök utan användning av skjutvapen
0322Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång i förening med självmord/självmordsförsök utan användning av skjutvapen
0323Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan förening med självmord/självmordsförsök med användning av skjutvapen
0324Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång i förening med självmord/självmordsförsök med användning av skjutvapen
0331Misshandel, utomhus, obekant med offret
0332Misshandel, utomhus, bekant med offret
0333Misshandel, inomhus, obekant med offret
0334Misshandel, inomhus, bekant med offret
0341Grov misshandel, utomhus, obekant med offret
0342Grov misshandel, utomhus, bekant med offret
0343Grov misshandel, inomhus, obekant med offret
0344Grov misshandel, inomhus, bekant med offret
0351Misshandel, utomhus, mot barn 0-6 år, obekant med offret
0352Misshandel, utomhus, mot barn 0-6 år, bekant med offret
0353Misshandel, utomhus, mot barn 7-14 år, obekant med offret
0354Misshandel, utomhus, mot barn 7-14 år, bekant med offret
0355Misshandel, utomhus, mot kvinna 15 år eller äldre, obekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0356Misshandel, utomhus, mot kvinna 15 år eller äldre, bekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0357Misshandel, utomhus, mot man 15 år eller äldre, obekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0358Misshandel, utomhus, mot man 15 år eller äldre, bekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0361Misshandel, inomhus, mot barn 0-6 år, obekant med offret
0362Misshandel, inomhus, mot barn 0-6 år, bekant med offret
0363Misshandel, inomhus, mot barn 7-14 år, obekant med offret
0364Misshandel, inomhus, mot barn 7-14 år, bekant med offret
0365Misshandel, inomhus, mot kvinna 15 år eller äldre, obekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0365Misshandel, annan än grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obe- kant med offret, inomhus
0366Misshandel, inomhus, mot kvinna 15 år eller äldre, bekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0367Misshandel, inomhus, mot man 15 år eller äldre, obekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0368Misshandel, inomhus, mot man 15 år eller äldre, bekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0371Grov misshandel, utomhus, mot barn 0-6 år, obekant med offret
0372Grov misshandel, utomhus, mot barn 0-6 år, bekant med offret
0373Grov misshandel, utomhus, mot barn 7-14 år, obekant med offret
0374Grov misshandel, utomhus, mot barn 7-14 år, bekant med offret
0375Grov misshandel, utomhus, mot kvinna 15 år eller äldre, obekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0376Grov misshandel, utomhus, mot kvinna 15 år eller äldre, bekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0377Grov misshandel, utomhus, mot man 15 år eller äldre, obekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0378Grov misshandel, utomhus, mot man 15 år eller äldre, bekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0381Grov misshandel, inomhus, mot barn 0-6 år, obekant med offret
0382Grov misshandel, inomhus, mot barn 0-6 år, bekant med offret
0383Grov misshandel, inomhus, mot barn 7-14 år, obekant med offret
0384Grov misshandel, inomhus, mot barn 7-14 år, bekant med offret
0385Grov misshandel, inomhus, mot kvinna 15 år eller äldre, obekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0386Grov misshandel, inomhus, mot kvinna 15 år eller äldre, bekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0387Grov misshandel, inomhus, mot man 15 år eller äldre, obekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0388Grov misshandel, inomhus, mot man 15 år eller äldre, bekant med offret (from maj 2007 18 år eller äldre)
0391Vållande till annans död i samband med arbetsolycka
0392Vållande till annans död, övriga fall
0393Vållande till kroppsskada i samband med arbetsolycka
0394Vållande till kroppsskada, övriga fall
0395Framkallande av fara för annan, fara som framkallats för arbetstagare
0396Framkallande av fara för annan, övriga fall
0399Vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med trafiko- lycka
0401Hemfridsbrott, olaga intrång
0402Olaga hot
0403Ofredande
0404Övriga brott mot kap. 4
0405Olaga hot mot man 18 år eller äldre
0406Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre
0407Ofredande mot man 18 år eller äldre
0408Ofredande mot kvinna 18 år eller äldre
0409Olaga hot mot person under 18 år
0410Ofredande mot person under 18 år
0411Grov fridskränkning
0412Grov kvinnofridskränkning
0413Olaga hot mot grupp
0414Ofredande mot grupp
0415Dataintrång
0416Människohandel för sexuella ändamål
0418Människohandel för sexuella ändamål med barn under 18 år
0419Människohandel för sexuella ändamål med person 18 år eller äldre
0422Grov fridskränkning mot flicka under 18 år
0423Grov fridskränkning mot pojke under 18 år
0424Grov fridskränkning mot kvinna 18 år eller äldre
0425Grov fridskränkning mot man 18 år eller äldre
0428Ofredande mot flicka under 18 år
0429Ofredande mot pojke under 18 år
0430Människorov, olaga frihetsberövande
0432Kränkande fotografering
0433Äktenskapstvång
0434Vilseledande till tvångsäktenskapsresa
0440Olaga förföljelse mot flicka under 18 år
0441Olaga förföljelse mot pojke under 18 år
0442Olaga förföljelse mot kvinna 18 år eller äldre
0443Olaga förföljelse mot man 18 år eller äldre
0450Olaga hot mot flicka under 18 år, internetrelaterat
0451Olaga hot mot flicka under 18 år, ej internetrelaterat
0452Olaga hot mot pojke under 18 år, internetrelaterat
0453Olaga hot, mot pojke under 18 år, ej internetrelaterat
0454Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre, internetrelaterat
0455Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre, ej internetrelaterat
0456Olaga hot mot man 18 år eller äldre, internetrelaterat
0457Olaga hot mot man 18 år eller äldre, ej internetrelaterat
0458Olaga hot mot grupp, internetrelaterat
0459Olaga hot mot grupp, ej internetrelaterat
0470Människohandel för tvångsarbete med barn under 18 år
0471Människohandel för tvångsarbete med person 18 år eller äldre
0472Människohandel för tiggeri med barn under 18 år
0473Människohandel för tiggeri med person 18 år eller äldre
0474Människohandel för organhandel med barn under 18 år
0475Människohandel för organhandel med person 18 år eller äldre
0476Människohandel för krigstjänst med barn under 18 år
0477Människohandel för krigstjänst med person 18 år eller äldre
0478Människohandel för övriga ändamål med barn under 18 år
0479Människohandel för övriga ändamål med person 18 år eller äldre
0480Olovlig identitetsanvändning mot flicka under 18 år
0481Olovlig identitetsanvändning mot pojke under 18 år
0482Olovlig identitetsanvändning mot kvinna, 18 år eller äldre
0483Olovlig identitetsanvändning mot man, 18 år eller äldre
0484Olaga integritetsintrång mot flicka under 18 år
0485Olaga integritetsintrång mot pojke under 18 år
0486Olaga integritetsintrång mot kvinna 18 år eller äldre
0487Olaga integritetsintrång man 18 år eller äldre
0488Olaga tvång mot flicka under 18 år
0489Olaga tvång mot pojke under 18 år
0490Olaga tvång mot kvinna 18 år eller äldre
0491Olaga tvång mot man 18 år eller äldre
0492Olovlig avlyssning m.m.
0501Ärekränkningsbrott
0506Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot flicka under 18 år, internetrelaterat
0507Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot flicka under 18 år, ej internetrelaterat
0508Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot pojke under 18 år, internetrelaterat
0509Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot pojke under 18 år, ej internetrelaterat
0510Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot kvinna 18 år eller äldre, internetrelaterat
0511Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot kvinna 18 år eller äldre, ej internetrelaterat
0512Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot man 18 år eller äldre, internetrelaterat
0513Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot man 18 år eller äldre, ej internetrelaterat
0601Våldtäkt, även grov, mot barn under 15 år
0602Våldtäkt, även grov, mot person 15 år eller äldre
0603Heterosexuell otukt med barn under 15 år
0604Heterosexuell otukt med person 15 år eller äldre
0605Homosexuell otukt med barn under 15 år
0606Homosexuell otukt med person 15 år eller äldre
0607Exhibitionism, alla åldrar
0608Otuktigt beteende, ej exhibitionism
0609Koppleri inkl. grovt
0610Köp av sexuell handling av barn under 18 år
0611Utnyttjande av barn för sexuell posering inkl. grovt, under 18 år
0613Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i bero- endeställning inkl. grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot kvinna 18 år eller äldre
0614Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i bero- endeställning inkl. grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot man 18 år eller äldre
0615Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i bero- endeställning inkl. grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot flicka 15–17 år
0616Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i bero- endeställning inkl. grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot pojke 15–17 år
0621Försök till våldtäkt, utomhus mot barn under 15 år
0622Försök till våldtäkt, utomhus mot person 15 år eller äldre
0623Försök till våldtäkt, inomhus mot barn under 15 år
0624Försök till våldtäkt, inomhus mot person 15 år eller äldre
0625Fullbordad våldtäkt, utomhus mot barn under 15 år
0626Fullbordad våldtäkt, utomhus mot person 15 år eller äldre
0627Fullbordad våldtäkt, inomhus mot barn under 15 år
0628Fullbordad våldtäkt, inomhus mot person 15 år eller äldre
0631Sexuellt tvång, mot barn av annat kön, under 15 år, nära relation
0632Sexuellt tvång, mot barn av annat kön, under 15 år, övriga fall
0633Sexuellt tvång, mot person av annat kön, 15 år eller äldre
0634Sexuellt tvång, mot barn av samma kön, under 15 år, nära relation
0635Sexuellt tvång, mot barn av samma kön, under 15 år, övriga fall
0636Sexuellt tvång, mot person av samma kön, 15 år eller äldre
0637Sexuellt ofredande, mot barn under 15 år
0638Sexuellt ofredande, övriga fall
0640Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, utomhus
0641Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, inomhus
0642Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, utomhus
0643Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, inomhus
0648Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, ut- omhus
0649Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, in- omhus
0650Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, utom- hus
0651Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, inom- hus
0652Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, utomhus
0653Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, inomhus
0654Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, utomhus
0655Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, inomhus
0660Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, utomhus
0661Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, inomhus
0662Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, utom- hus
0663Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, inom- hus
0669Sexuellt utnyttjande av flicka under 15 år
0670Sexuellt utnyttjande av pojke under 15 år
0671Sexuellt utnyttjande av flicka 15–17 år
0672Sexuellt utnyttjande av pojke 15–17 år
0673Sexuellt övergrepp inkl. grovt, mot flicka under 15 år
0674Sexuellt övergrepp inkl. grovt, mot pojke under 15 år
0675Sexuellt övergrepp inkl. grovt, mot flicka 15–17 år
0676Sexuellt övergrepp inkl. grovt, mot pojke 15–17 år
0681Kontakt för att träffa en flicka under 15 år i sexuellt syfte
0682Kontakt för att träffa en pojke under 15 år i sexuellt syfte
0684Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15–17 år, utom- hus
0685Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15–17 år, inom- hus
0686Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15–17 år, utom- hus
0687Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15–17 år, inom- hus
0688Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15–17 år, utom- hus
0689Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15–17 år, inom- hus
0690Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15–17 år, utom- hus
0691Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15–17 år, inom- hus
0692Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15–17 år, utom- hus
0693Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15–17 år, inom- hus
0694Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15–17 år, utom- hus
0695Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15–17 år, inom- hus
0696Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15–17 år, utom- hus
0697Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15–17 år, inom- hus
0698Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15–17 år, utom- hus
0699Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15–17 år, inom- hus
0701Brott mot familj (hela kap 7)
0711Egenmäktighet med barn
0712Tvegifte, olovligt ingående av äktenskap, olovligt partnerskap m.m.
0713Otillbörlig påverkan vid adoption av barn
0801Försök till tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, bil
0802Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, bil
0803Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, motorcykel
0804Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped
0805Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, båt
0806Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat (bl.a. snöskoter)
0807Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel
0808Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, båt
0809Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, annat (ej husvagn, släpkärra m.m.)
0810Stöld i kassaskåp, kassavalv, bank-, servicebox o.d. (oavsett lokal)
0811Stöld genom inbrott i skola, bibliotek, undervisningslokal, för- skola, fritidshem
0812Stöld genom inbrott i idrotts-, bad- och sportanläggning
0813Stöld genom inbrott från läkar- eller tandläkarpraktik, sjukhus
0814Stöld genom inbrott i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ung- domslokal
0815Stöld genom inbrott i hotell, pensionat eller liknande
0816Stöld genom inbrott i kafé, konditori, restaurang, näringsställe
0817Stöld genom inbrott från apotek, apoteks- och läkemedelsförråd
0818Stöld genom inbrott från butik, även i anslutning till bensinstat- ion, varuhus, kommersiell utställningslokal
0819Stöld genom inbrott från kiosk, automat, skyltskåp
0820Stöld genom inbrott från kontor
0821Stöld genom inbrott från fabrik, lager, verkstad, ej bilverkstad
0822Stöld genom inbrott från byggplats, från bod, tillfällig barack, container, vagn eller liknande på byggplats
0823Stöld genom inbrott från garage, även i anslutning till bensin- station, bilverkstad
0824Stöld genom inbrott i lägenhet eller villa
0825Stöld genom inbrott från källare, vind
0826Stöld genom inbrott från fritidshus
0827Stöld genom inbrott från militärförläggning, militärt förråd
0828Stöld genom inbrott i fartyg eller farkost
0829Stöld genom inbrott från hamnområde
0830Stöld genom inbrott, annan stöld
0831Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne från militärt förråd, oavsett plats
0832Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, inom militär- förläggning, oavsett förläggningstyp
0833Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne från skytteor- ganisations lokal eller förråd
0834Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, från vapen- handels lokal eller förråd
0835Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne från spräng- ämnesförråd, ej militärt
0836Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, i bostad, ej fritidshus
0837Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, i fritidshus
0838Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, ur motorfor- don
0839Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, övrig stöld
0840Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn
0841Stöld från cykel
0842Stöld under flygtransport
0843Stöld genom inbrott i villa/radhus
0844Stöld genom inbrott i lägenhet
0845Stöld utan inbrott, annan fickstöld, stöld av eller ur persedel någon bär med sig
0846Stöld, utan inbrott, i skola, bibliotek, undervisningslokal, för- skola, fritidshem
0847Stöld, utan inbrott, i idrotts-, bad- och sportanläggning
0848Stöld, utan inbrott, från läkar- och tandläkarpraktik, sjukhus
0849Stöld, utan inbrott, i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ung-
0850Stöld, utan inbrott, från hamnområde
0851Stöld, utan inbrott, inom campingplats, strandbad
0852Stöld, utan inbrott, i hotell, pensionat eller liknande
0853Stöld, utan inbrott, från butik, även i anslutning till bensinstat- ion, varuhus, kommersiell utställningslokal
0854Stöld utan inbrott, från kontor
0855Rån, utan skjutvapen, övrigt rån
0856Rån, med skjutvapen, övrigt rån
0857Försök till stöld genom inbrott från villa/radhus
0858Stöld, utan inbrott, från bostad, ej fritidshus, hos funktionsned- satt
0859Stöld, utan inbrott, från bostad, ej fritidshus, ej hos funktions- nedsatt
0860Stöld, utan inbrott, från källare och vind
0861Stöld, utan inbrott, från militärförläggning, militärt förråd
0862Rån, med skjutvapen, mot bank/växlingskontor
0863Rån, med skjutvapen, postrån
0864Rån, med skjutvapen, mot butik
0865Rån, med skjutvapen, mot taxi
0866Rån, med skjutvapen, mot värdetransport
0867Rån, med skjutvapen, mot värdebefordran
0868Rån, utan skjutvapen, mot bank/växlingskontor
0869Rån, utan skjutvapen, postrån
0870Rån, utan skjutvapen, mot butik
0871Rån, utan skjutvapen, mot taxi
0872Rån, utan skjutvapen, mot värdetransport
0873Rån, utan skjutvapen, mot värdebefordran
0874Försök till stöld genom inbrott från lägenhet
0875Övriga brott mot kap. 8, egenmäktigt förfarande, självtäkt, olovlig kraftavledning
0876Stöld under yrkesmässig transport, dock ej fickstöld
0877Rån, utan skjutvapen, rån mot privatperson, utomhus
0878Rån, utan skjutvapen, rån mot privatperson, inomhus
0879Rån, med skjutvapen, rån mot privatperson (ej funktionshindrad), utomhus
0880Stöld utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott
0881Stöld under sjötransport, med/utan inbrott, ej fickstöld
0882Stöld under yrkesmässig transport, annan godstransport
0883Stöld, utan inbrott från fabrik, lager, verkstad
0884Stöld utan inbrott på byggplats, i bod (tillfällig barack, vagn o.d.)
0885Stöld utan inbrott, väskryckning
0886Stöld genom inbrott av kulturföremål från kyrka, museum, hembygdsgård, konsthall, bibliotek och arkiv
0887Stöld, utan inbrott av kulturföremål från kyrka, museum, hem- bygdsgård, konsthall, bibliotek och arkiv
0888Stöld utan inbrott, i kafé, konditori, restaurang, näringsställe
0889Stöld, (ej inbrott), automatmissbruk
0890Rån, med skjutvapen, rån mot privatperson (ej handikappad), inomhus
0891Stöld ur eller från båt
0892Rån, utan skjutvapen, rån mot handikappad utomhus
0893Rån, utan skjutvapen, rån mot handikappad inomhus
0894Rån och grovt rån, med skjutvapen, annat, utomhus
0895Rån och grovt rån, med skjutvapen, annat, inomhus
0896Rån, med skjutvapen, rån mot funktionshindrad utomhus
0897Rån, med skjutvapen, rån mot funktionshindrad inomhus
0898Rån och grovt rån, med skjutvapen, annat, utomhus
0899Rån och grovt rån, med skjutvapen, annat, inomhus
0901Bedrägeri, datorbedrägeri
0902Bedrägeri, automatmissbruk
0903Bedrägeri, mot hotell, restaurang, taxi, buss, tåg, spårvagn etc.
0904Bedrägeri, med kontokort
0905Bedrägeri, mot funktionsnedsatt
0906Bedrägeri, övrigt bedrägeri
0907Utpressning, ocker
0908Häleri, häleriförseelse
0909Övriga brott mot kap. 9, oredligt förfarande, svindleri, ockerpantning
0911Bedrägeri och grovt bedrägeri, bedrägligt beteende, även om det skett medelst urkundsförfalskning eller osann försäkran, automatmissbruk ("snyltningsbrott")
0912Bedrägeri med hjälp av faktura, falska fakturor eller bluffakturor
0913Bedrägeri med hjälp av internet
0914Bedrägeri mot EU:s finansiella intressen
0915Övriga brott mot 9 kap.
0916Subventionsmissbruk
0921Bedrägeri och grovt bedrägeri, bedrägligt beteende, även om det skett medelst urkundsförfalskning eller osann försäkran, överskridet eget checkkonto
0922Bedrägeri, annat checkbedrägeri, ej överskridit konto
0923Bedrägeri och grovt bedrägeri, bedrägligt beteende, även om det skett genom urkundsförfalskning eller osann försäkran, överskridet eget personkonto
0924Bedrägeri och grovt bedrägeri, bedrägligt beteende, även om det skett genom urkundsförfalskning eller osann försäkran, annat bedrägeri med personkontoblankett
0925Bedrägeri och grovt bedrägeri, bedrägligt beteende, även om det skett genom urkundsförfalskning eller osann försäkran, mot bank (även PK) i övrigt
0926Bedrägeri och grovt bedrägeri, bedrägligt beteende, även om det skett genom urkundsförfalskning eller osann försäkran, mot postverket (ej PK-bank)
0927Bedrägeri, mot försäkringskassa
0928Bedrägeri och grovt bedrägeri, bedrägligt beteende, även om det skett genom urkundsförfalskning eller osann försäkran, kontokorts- och kreditkortsbedrägeri
0929Bedrägeri, mot försäkringsbolag (s.k. försäkringsbedrägeri)
0930Tillfälligt häleri, häleriförseelse
0931Häleri med vanemässig inriktning eller av stor omfattning
0932Bedrägeri, överskridit eget konto, check- och personkonto
0935Investeringsbedrägeri
0940Utpressning
0941Ocker
1001Förskingring, ringa förskingring, grov förskingring
1002Olovligt förfogande, över avbetalningsgods
1003Olovligt förfogande, annat olovligt förfogande
1004Fyndförseelse
1005Brott mot kap 10 utom kod 1001-1004
1006Trolöshet mot huvudman, datorteknik
1007Trolöshet mot huvudman
1008Olovligt brukande, datortidsstöld
1009Olovligt brukande
1010Behörighetsmissbruk
1011Handel med inflytande och/eller vårdslös finansiering av mut- brott
1111Oredlighet mot borgenärer, grov oredlighet mot borgenärer
1112Vårdslöshet mot borgenärer
1113Otillbörligt gynnande av borgenär
1114Bokföringsbrott
1115Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning
1120Bokföringsbrott, ringa, konkurs
1121Bokföringsbrott, av normalgraden, konkurs
1122Bokföringsbrott, grovt, konkurs
1123Bokföringsbrott, ringa, ej konkurs
1124Bokföringsbrott, av normalgraden, ej konkurs
1125Bokföringsbrott, grovt, ej konkurs
1201Skadegörelse, på motorfordon, ej genom brand
1202Skadegörelse, genom brand (även på motorfordon)
1203Skadegörelse, annan skadegörelse, ej klotter
1204Tagande av olovlig väg
1205Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting, ej klotter
1206Skadegörelse, datasabotage
1207Klotter
1208Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1209Skadegörelse, övrigt klotter
1210Skadegörelse, genom brand (ej på motorfordon)
1211Skadegörelse, bilbrand eller brand på annat motorfordon (ej mordbrand, 1301)
1301Mordbrand, grov mordbrand
1302Allmänfarlig vårdslöshet, vållande av brand som ej redovisas som mordbrand m.m.
1303Allmänfarlig vårdslöshet, annan allmänfarlig vårdslöshet
1304Övriga brott mot kap. 13, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, kapning m.m.
1305Miljöbrott (8a §)
1306Spridande av gift eller smitta, förgöring, vårdslöhet med gift eller smittämne (§§ 7-9)
1307Spridande av gift eller smitta, förgöring, vårdslöshet med gift eller smittämne
1308Allmänfarlig ödeläggelse, genom sprängning
1309Allmänfarlig ödeläggelse, ej genom sprängning
1310Övriga brott mot 13 kap., sabotage inkl. grovt, kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, underlåtenhet att avvärja allmän fara
1401Förfalskningsbrott, check
1402Förfalskningsbrott, svenskt körkort
1403Urkundsförfalskning och grov urkundsförfalskning, undertryckande av urkund m.m.
Dock ej i samband med bedrägeri, svenska pass
1404Förfalskningsbrott, tjänste- eller identitetskort
1405Förfalskningsbrott, annan legitimationshandling
1406Förfalskningsbrott, övrig urkundsförfalskning
1407Signaturförfalskning, brukande av det förfalskade
1408Penningförfalskning, olovlig befattning med falska pengar, brukande av det förfalskade, olaga spridande av efterbildning
1409Övriga brott mot 14 kap.
1410Förfalskning av handling som använts för illegal invandring: svenskt eller utländskt pass, resedokument, främlingspass, stickers för visering och uppehållstillstånd
1501Mened, osann partsutsaga eller ovarsam utsaga
1502Övriga brott mot kap. 15, osann eller ovarsam utsaga inför nordisk domstol m.m.
1503Missbruk av urkund avseende svenskt och utländskt pass, resedokument, främlingspass, stickers för visering och uppehållstillstånd
1504Brukande av osann urkund, gäller pass
1505Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse
1506Övriga brott mot 15 kap., dock inte i samband med bedrägeri
1601Övriga brott mot allmän ordning
1602Falskt larm
1603Missbruk av larmordning
1604Hets mot folkgrupp
1605Olaga diskriminering
1606Övriga brott mot kap. 16, upplopp, ohörsamhet mot ordningsmakten m.m.
1607Barnpornografibrott
1608Internetrelaterat barnpornografibrott
1609Djurplågeri
1610Övriga brott mot 16 kap (utom 16 §)
1701Våld mot tjänsteman, mot polisman om våldet beräknas med- föra att polismannen inte blir arbetsoförmögen eller blir arbetso- förmögen under kortare tid än ett dygn
1702Våld mot tjänsteman, mot polisman om våldet beräknas med- föra att polismannen är arbetsoförmögen under ett dygn eller längre tid.
1703Våld mot tjänsteman, mot ordningsvakt
1704Våld mot tjänsteman, mot övriga tjänstemän
1705Hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman
1706Våldsamt motstånd
1707Övriga brott mot kap. 17, bestickning, otillbörligt verkande vid röstning m.m.
1708Givande av muta
1709Övergrepp i rättssak
1710Övriga brott mot 17 kap.
1801Högmålsbrott, uppror, väpnat hot mot laglig ordning, olovlig kårverksamhet m.m.
1802Uppror
1803Väpnat hot mot laglig ordning
1804Olovlig kårverksamhet
1805Brott mot medborgerlig frihet
1806Svikande av försvarsplikt
1901Brott mot rikets säkerhet, högförräderi, krigsanstiftan m.m.
1902Spioneri, grovt spioneri
1903Vårdslöshet med hemlig uppgift
1904Olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige
1905Olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt
1906Olovlig underrättelseverksamhet mot person
1907Övriga brott mot Sveriges säkerhet
2001Tjänstefel m.m.
2002Tjänstefel inkl. grovt
2003Tagande av muta
2004Brott mot tystnadsplikt
2204Brott mot 22:a kap
2205Brott mot lagen om straff för folkmord, brott mot mänsklighet- en och krigsförbrytelser
3001Grov vårdslöshet i trafik
3002Olovlig körning, grov olovlig körning
3003Brott mot föreskrift
3004Olovlig körning, tillåtit olovlig körning etc.
3005Rattfylleri, inkl. grovt, under påverkan av enbart alkohol eller under påverkan av både alkohol och narkotika
3006Smitning
3007Smitning från trafikolycksplats, med betydande materialskador, personskador eller dödligt utfall
3008Smitning från trafikolycksplats, med inga eller lindriga material- och personskador
3070Rattfylleri, inkl. grovt, under påverkan av enbart narkotika
3101Vårdlöshet i trafik
3111Beteendebrott i trafiken
3112Smitning parkeringsskada
3141Hastighetsöverträdelse på väg
3151Bilbältesbrott
3161Övriga trafikbrott med fängelse i straffskalan
3171Övriga vägtrafiksbrott mot trafikförordningen, fordonsförord- ningen m.fl. där endast böter ingår i straffskalan
3201Sjöfylleri
3202Fartöverträdelse till sjöss
3203Övriga brott mot sjölagen med fängelse i straffskalan
3204Övriga sjötrafikbrott mot sjölagen, sjötrafikförordningen och vattenskoterförordningen där endast böter ingår i straffskalan
4001Checklagen, ej bedrägerifall
4002Narkotikasmuggling (varusmugglingslagen 1-3 §)
4003Varusmuggling, olovlig befattning med smuggelgods, ej narkotika
4004Brott mot alkohollagen, dock ej olovlig sprittillverkning (se kod 5002)
4005Skattebrottslagen
4006Underlåtenhet att inbetala löneavdrag för brott
4007Vapenlagen, olaga innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol
4008Vapenlagen, olaga innehav av jaktvapen
4009Vapenlagen, olaga innehav av annat vapen
4010Vapenlagen, annat brott mot vapenlagstiftningen
4011Jaktlagen, jaktbrott inkl. grovt, jakthäleri, ej illegal rovdjursjakt
4012Fiskelagen
4013Övriga brott mot specialstraffrätten där fängelse ingår i straffskalan
4015Naturvårds- eller miljövårdlagsbrott
4016Arbetsmiljölagen, åsidosättande av föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen
4017Brott mot valutalagen
4018Brott mot naturvårdslagen
4019Brott mot miljöskyddslagen
4020Brott mot utlänningslagen
4021Överträdelse av kontaktförbud
4022Smuggling av dopningsmedel (Varusmugglingslagen, 1960:418 1-3 §§)
4023Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats, överlåtelse eller saluhållande av knivar m.m.
4024Köp av sexuell tjänst
4025Människosmuggling
4026Organiserande av människosmuggling
4027Gömmer flykting, hindrar av- eller utvisning m.m.
4028Överträdelse av tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
4029Hindrande av elektronisk övervakning
4030Brott mot personuppgiftslagen
4031Illegal rovdjursjakt av varg, björn, järv, lodjur och kungsörn
4040Smugglingsbrott och olovlig in- och utförsel (ej narkotika)
4041Narkotikasmuggling och olovlig in- och utförsel av narkotika
4042Tullbrott och vårdslös tullredovisning
4043Olovlig befattning med smuggelgods
4046Narkotikasmuggling, ej grov, olovlig införsel av narkotika, olov- lig utförsel av narkotika
4047Narkotikasmuggling, grov
4054Synnerligen grov narkotikasmuggling
4055Smuggling, olovlig in- och utförsel av alkohol- eller tobaksvaror
4056Smuggling, olovlig in- och utförsel av vapen eller brandfarliga och explosiva varor
4057Smuggling, olovlig in- och utförsel av övriga varor, ej alkohol, tobak, vapen eller brandfarliga och explosiva varor
4058Grov smuggling, alkohol- eller tobaksvaror
4059Grov smuggling, vapen eller brandfarliga och explosiva varor
4060Grov smuggling, övriga varor, ej alkohol, tobak, vapen eller brandfarliga och explosiva varor
4061Tullbrott, vårdslös tullredovisning, alkohol- eller tobaksvaror
4062Tullbrott, vårdslös tullredovisning, övriga varor, ej alkohol- eller tobaksvaror
4063Olovlig befattning med smuggelgods, alkohol- eller tobaksvaror
4064Olovlig befattning med smuggelgods, vapen eller brandfarliga och explosiva varor
4065Olovlig befattning med smuggelgods, övriga varor, ej alkohol, tobak, vapen eller brandfarliga och explosiva varor
4066Olovlig befattning med smuggelgods, narkotika
4067Olovlig befattning med punktskattepliktiga varor
4068Olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor
4069Uppsåtligen uppehåller sig i Sverige trots beslut om utvisning
4070Har anställning eller bedriver verksamhet utan att inneha arbets- tillstånd
4071Har utlänning anställd som inte har rätt att vistas i Sverige, eller saknar arbetstillstånd
4072Övriga brott mot utlänningslagen
4073Vapenbrott; innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol
4074Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol
4075Vapenbrott; innehav av jaktvapen
4076Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av jaktvapen
4077Vapenbrott; innehav av annat vapen
4078Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av annat vapen
4079Vapenbrott; överlåtelse eller utlåning av skjutvapen
4080Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; överlåtelse eller utlåning av skjutvapen
4081Annat brott mot vapenlagen
5001Brott mot lag om kontroll av narkotika, bedriver verksamhet utan tillstånd etc.
5002Olovlig sprittillverkning
5003Brott mot valutaförordningen
5004Brott mot narkotikastrafflagen, framställning
5005Brott mot narkotikastrafflagen, överlåtelse
5006Brott mot narkotikastrafflagen, innehav (i samband med smuggling se kod 4002)
5007Brott mot datalagen (1973:289 20 §), integritetsskyddsbrott
5008Brott mot datalagen (1973:289 21 §), dataintrång
5009Brott mot lagen om förbud mot vissa dopingmedel
5010Brott mot narkotikastrafflagen, innehav (enbart innehav)
5011Brott mot narkotikastrafflagen, bruk (enbart bruk)
5012Brott mot narkotikastrafflagen, innehav och bruk
5013Dopningslagen, Framställning, inkl. grov
5014Dopningslagen, Överlåtelse, inkl. grov
5015Dopningslagen, Innehav, inkl. grov
5016Dopningslagen, Bruk, inkl. grov
5020Brott mot skattebrottslagen, avseende mervärdesskattelagen
5021Brott mot skattebrottslagen, övrig skattelagstiftning
5022Brott mot skattebrottslagen, vårdslös skatteuppgift
5023Brott mot skattebrottslagen, vårdslös skatteredovisning
5024Brott mot skattebrottslagen, försvårande av skattekontroll
5025Brott mot skattebrottslagen, skatteavdragsbrott
5026Skattebrottslagen, skattebrott, grovt
5030Brott mot lagen om näringsförbud, överträdelse av näringsförbud
5031Brott mot aktiebolagslagen
5032Brott mot insiderstrafflagen, insiderbrott
5033Brott mot insiderstrafflagen, ¿otillbörlig kurspåverkan m.m.¿
5035Underlåtenhet att föra aktiebok/hålla aktiebok tillgänglig
5036Brott mot låneförbudet m.m.
5037Brott mot bulvan-/målvaktsbestämmelser
5038Övriga brott mot aktiebolagslagen
5040Brott mot alkohollagen, olovlig sprittillverkning m.m.
5041Brott mot alkohollagen, olovlig försäljning och innehav av alkoholdrycker
5042Brott mot alkohollagen, olovlig vin-, starköl-, öltillverkning
5043Brott mot alkohollagen, olovlig anskaffande av alkoholdrycker, olovlig dryckeshantering
5044Brott mot lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.
5045Brott mot alkohollagen, förvärv och/eller innehav av olovligt tillverkad sprit eller mäsk som är avsedd för olovlig sprittillverkning
5046Olovlig befattning med sprit genom tillverkning, inkl. grov
5047Olovlig försäljning av alkohol, inkl. grov, olovligt innehav av alkoholdrycker
5048Olovlig försäljning av teknisk sprit m.m.
5049Brott mot tobakslagen
5050Insamling m.m. av medel för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet
5060Bidragsbrott, ringa, mot Försäkringskassan
5061Bidragsbrott av normalgraden mot Försäkringskassan
5062Bidragsbrott, grovt, mot Försäkringskassan
5063Vårdslöst bidragsbrott mot Försäkringskassan
5064Bidragsbrott, ringa, mot kommunerna
5065Bidragsbrott av normalgraden mot kommunerna
5066Bidragsbrott, grovt, mot kommunerna
5067Vårdslöst bidragsbrott mot kommunerna
5068Bidragsbrott, ringa, mot A-kassorna och länsarbetsnämnder- na/Arbetsförmedlingen
5069Bidragsbrott av normalgraden mot arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen
5070Bidragsbrott, grovt, mot arbetslöshetskassorna och Arbetsför- medlingen
5071Vårdslöst bidragsbrott mot A-kassorna och länsarbetsnämnder- na/Arbetsförmedlingen
5072Bidragsbrott, ringa, mot PPM, CSN och Migrationsverket
5073Bidragsbrott av normalgraden mot PPM, CSN och Migrations- verket
5074Bidragsbrott, grovt, mot PPM, CSN och Migrationsverket
5075Vårdslöst bidragsbrott mot PPM, CSN och Migrationsverket
5078Insiderbrott
5079Insiderbrott, grovt brott
5080Obehörigt röjande av insiderinformation
5081Marknadsmanipulation
5082Marknadsmanipulation, grovt brott
5101Brott mot upphovsrätten genom fildelning
5102Brott mot upphovsrätten ej genom fildelning
5103Brott mot det industriella rättsskyddet med hjälp av internet
5104Brott mot det industriella rättsskyddet, ej med hjälp av internet
5121Penningtvättsbrott
5122Penningtvättsbrott, grovt brott
5123Penningtvättsförseelse
5124Näringspenningtvätt
5125Näringspenningtvätt, grovt brott
5126Näringspenningtvätt, ringa brott
6001Självmord
6002Drunkning
6003Dödsfall genom olycksfall i arbete
6004Övriga dödsfall utan misstanke om brott, ej i samband med trafikolycka
7001Brand utan misstanke om brott
7002Terroristbrott
7003Försök till terroristbrott
7004Förberedelse till terroristbrott, genom finansiering
7005Förberedelse till terroristbrott, ej genom finansiering
7006Stämpling till terroristbrott
7007Underlåtenhet att avslöja terroristbrott
7008Offentlig uppmaning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
7009Rekrytering avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
7010Ge utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
7012Försök till insamling, tillhandahållande eller mottagande m.m. av medel för finansiering av terroristbrott
7014Brott mot föreskrift om förbud, som syftar att genomföra inter- nationella sanktioner (Enligt Rådets förordning (EG) 881/2002, om särskilda restriktiva åtgärder i syfte att bekämpa terrorism), 8 och 15 §
7015Brott mot föreskrift som genomför internationella sanktioner (Enligt Rådets förordning (EG) 2580/2001, om särskilda restrik- tiva åtgärder i syfte att bekämpa terrorism), 8 och 15 §
7016Brott mot föreskrift som genomför internationella sanktioner, övriga fall (än finansiering av terrorism), 8 och 15 §
7020Ta emot utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
7021Resa i avsikt att begå eller förbereda alternativt ge eller ta emot utbildning avseende terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottskoghet
7022Insamling, tillhandahållande eller mottagande av medel för finansiering av terroristbrott
7023Insamling m.m. av medel för finansiering av personer eller sam- manslutning som begår terroristbrott
7024Insamling m.m. av medel för finansiering av resa i avsikt att begå eller förbereda alternativt resa i avsikt att ge eller ta emot utbildning avseende terroristbrott
7025Insamling m.m. av medel för finansiering av annan särskilt all- varlig brottslighet än terroristbrott
8000-8999
8001Brott mot miljöbalken, miljöbrott, grovt miljöbrott
8002Brott mot miljöbalken, vållande till miljöstörning
8003Brott mot miljöbalken, miljöfarlig kemikaliehantering
8004Brott mot miljöbalken, otillåten miljöverksamhet genom avsaknad av tillstånd etc.
8005Brott mot miljöbalken, otillåten miljöverksamhet genom brytande mot villkor i tillstånd etc.
8006Brott mot miljöbalken, försvårande av miljökontroll
8007Brott mot miljöbalken, bristfällig miljöinformation
8008Brott mot miljöbalken, nedskräpning
8009Brott mot miljöbalken, brott mot miljöbalken avseende naturvård och artskydd
8010Brott mot miljöbalken, brott mot miljöbalken avseende miljöskydd och vattenverksamhet
8011Brott mot miljöbalken, brott mot miljöbalken i samband med kemikaliehantering etc.
8012Brott mot miljöbalken, förbud mot djurhållning m.m.
8013Brott mot miljöbalken, obehörig befattning med djur eller växtart etc.
8014Brott mot lagen om åtgärder mot föroreningar från fartyg
8014Lagen om åtgärder mot föroreningar från fartyg
8015Brott mot områdesskydd, förseelse mot områdesskydd
8016Artskyddsbrott inkl. grovt
8017Övriga brott mot miljöbalken
8018Otillåten nationell avfallstransport
8019Otillåten gränsöverskridande avfallstransport, inom, till och från EU
8050Fornminnesbrott genom att tillägna sig, förvärva, gömma, skada, ändra eller avyttra fornfynd
8051Fornminnesbrott, övriga brott
9000-9828
9001Övriga brott mot specialstraffrätten där enbart böter ingår i straffskalan samt övriga brott mot brottsbalken
9003Personskada utan misstanke om brott till följd av polisverksam- het eller under vistelse i polisarrest
9011Försvunnen person, ej i fjällen
9012Försvunnen person i fjällen
9301Misshandel, ej grov, mot flicka 0–6 år, obekant med offret, ut- omhus
9302Misshandel, ej grov, mot flicka 0–6 år, bekant med offret, ut- omhus
9303Misshandel, ej grov, mot pojke 0–6 år, obekant med offret, ut- omhus
9304Misshandel, ej grov, mot pojke 0–6 år, bekant med offret, ut- omhus
9305Misshandel, ej grov, mot flicka 0–6 år, obekant med offret, in- omhus
9306Misshandel, ej grov, mot flicka 0–6 år, bekant med offret, in- omhus
9307Misshandel, ej grov, mot pojke 0–6 år, obekant med offret, in- omhus
9308Misshandel, ej grov, mot pojke 0–6 år, bekant med offret, in- omhus
9309Misshandel, ej grov, mot flicka 7–14 år, obekant med offret, utomhus
9310Misshandel, ej grov, mot flicka 7–14 år, bekant med offret, ut- omhus
9311Misshandel, ej grov, mot pojke 7–14 år, obekant med offret, utomhus
9312Misshandel, ej grov, mot pojke 7–14 år, bekant med offret, ut- omhus
9313Misshandel, ej grov, mot flicka 7–14 år, obekant med offret, inomhus
9314Misshandel, ej grov, mot flicka 7–14 år, bekant med offret, in- omhus
9315Misshandel, ej grov, mot pojke 7–14 år, obekant med offret, inomhus
9316Misshandel, ej grov, mot pojke 7–14 år, bekant med offret, in- omhus
9317Misshandel, ej grov, mot flicka 15–17 år, obekant med offret, utomhus
9318Misshandel, ej grov, mot flicka 15–17 år, bekant med offret, utomhus
9319Misshandel, ej grov, mot pojke 15–17 år, obekant med offret, utomhus
9320Misshandel, ej grov, mot pojke 15–17 år, bekant med offret, utomhus
9321Misshandel, ej grov, mot flicka 15–17 år, obekant med offret, inomhus
9322Misshandel, ej grov, mot flicka 15–17 år, bekant med offret, inomhus
9323Misshandel, ej grov, mot pojke 15–17 år, obekant med offret, inomhus
9324Misshandel, ej grov, mot pojke 15–17 år, bekant med offret, inomhus
9325Misshandel, grov, mot flicka 0–6 år, obekant med offret, utom- hus
9326Misshandel, grov, mot flicka 0–6 år, bekant med offret, utom- hus
9327Misshandel, grov, mot pojke 0–6 år, obekant med offret, utom- hus
9328Misshandel, grov, mot pojke 0–6 år, bekant med offret, utom- hus
9329Misshandel, grov, mot flicka 0–6 år, obekant med offret, inom- hus
9330Misshandel, grov, mot flicka 0–6 år, bekant med offret, inomhus
9331Misshandel, grov, mot pojke 0–6 år, obekant med offret, inom- hus
9332Misshandel, grov, mot pojke 0–6 år, bekant med offret, inomhus
9333Misshandel, grov, mot flicka 7–14 år, obekant med offret, ut- omhus
9334Misshandel, grov, mot flicka 7–14 år, bekant med offret, utom- hus
9335Misshandel, grov, mot pojke 7–14 år, obekant med offret, ut- omhus
9336Misshandel, grov, mot pojke 7–14 år, bekant med offret, utom- hus
9337Misshandel, grov, mot flicka 7–14 år, obekant med offret, in- omhus
9338Misshandel, grov, mot flicka 7–14 år, bekant med offret, inom- hus
9339Misshandel, grov, mot pojke 7–14 år, obekant med offret, in- omhus
9340Misshandel, grov, mot pojke 7–14 år, bekant med offret, inom- hus
9341Misshandel, grov, mot flicka 15–17 år, obekant med offret, utomhus
9342Misshandel, grov, mot flicka 15–17 år, bekant med offret, ut- omhus
9343Misshandel, grov, mot pojke 15–17 år, obekant med offret, utomhus
9344Misshandel, grov, mot pojke 15–17 år, bekant med offret, ut- omhus
9345Misshandel, grov, mot flicka 15–17 år, obekant med offret, inomhus
9346Misshandel, grov, mot flicka 15–17 år, bekant med offret, in- omhus
9347Misshandel, grov, mot pojke 15–17 år, obekant med offret, inomhus
9348Misshandel, grov, mot pojke 15–17 år, bekant med offret, in- omhus
9357Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus
9358Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus
9359Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus
9360Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus
9361Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med off- ret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus
9362Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med off- ret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus
9363Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, utomhus
9364Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, utomhus
9365Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus
9366Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus
9367Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus
9368Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus
9369Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med off- ret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus
9370Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med off- ret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus
9371Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, är eller har varit gift, sambo, särbo, flickvän/pojkvän eller har gemensamma barn, inomhus
9372Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, annan slags relation eller bekantskap, inomhus
9599Brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor
9601Sexuellt ofredande mot flicka under 15 år
9602Sexuellt ofredande mot pojke under 15 år
9603Sexuellt ofredande mot flicka 15-17 år
9604Sexuellt ofredande mot pojke 15-17 år
9605Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre
9606Sexuellt ofredande mot man 18 år eller äldre
9801Fullbordad stöld genom inbrott från villa/radhus
9802Fullbordad stöld genom inbrott, från lägenhet
9803Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, lastbil, släpfor- don, järnvägsvagn avsedd för yrkesmässig godsbefordran
9804Stöld ur eller från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn, avsedd för yrkesmässig godsbefordran
9806Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, under 18 år, utan skjutvapen, utomhus
9807Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, under 18 år, utan skjutvapen, inomhus
9808Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, under 18 år, med skjutvapen, utomhus
9809Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, under 18 år, med skjutvapen, inomhus
9810Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, 18 år eller äldre, utan skjutvapen, utomhus
9811Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, 18 år eller äldre, utan skjutvapen, inomhus
9812Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, 18 år eller äldre, med skjutvapen, utomhus
9813Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, 18 år eller äldre, med skjutvapen, inomhus
9814Stöld under övrig yrkesmässig transport, ej fickstöld eller yrkes- mässig godsbefordran
9815Stöld ur och från båt, ej båtmotor
9816Stöld av båtmotor
9817Stöld, utan inbrott, annan fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, ej mot funktionsnedsatt
9818Stöld, utan inbrott, annan fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig, mot funktionsnedsatt
9819Stöld, utan inbrott, väskryckning ej mot funktionsnedsatt
9820Stöld, utan inbrott, väskryckning mot funktionsnedsatt
9823Stöld av diesel, ur fordonstank (även entreprenadmaskin m.m.)
9824Stöld av diesel, ur större tankar (ej kopplade till fordon)
9825Stöld av drivmedel (även diesel), ej genom smitning
9826Stöld av drivmedel (även diesel), från bensinstation (genom smitning)
9827Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (ej motorredskap), av fast interiör/exteriör, eller stöld av både fast interiör/exteriör och andra föremål
9828Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (ej motorredskap), av endast andra föremål (ej fast interiör/exteriör)
To Top