Ny lag träder i kraft

1 januari 2020 införs ett nytt brott: Sabotage mot blåljusverksamhet.

Det blir straffbart att angripa eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om det förhindrar uttryckning eller brottsbekämpande verksamhet. Samtidigt skärps straffet för grovt våld mot tjänsteman.

Straffet för sabotage mot blåljusverksamhet blir fängelse i högst fyra år. För grovt sabotage blir straffet lägst två år och högst arton år eller livstids fängelse. För grovt våld eller hot mot tjänsteman skärps straffet till lägst ett eller högst sex års fängelse.

Publicerat 21 november 2019


To Top